Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020
2021-03-18
Årsredovisning 2020
2021-03-25
Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2021
2021-04-22
Årsstämma 2021
2021-06-02
Halvårsrapport 2021
2021-08-19
Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2021
2021-10-21